Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Eget dricksvatten

Ett bra dricksvatten är viktigt för att du ska hålla dig frisk. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar i Sverige. Livsmedelsverket har tagit fram broschyrer med information som kan vara bra för dig som har eller vill anlägga en egen brunn. Broschyr - sköt om din brunn Broschyr - att anlägga egen brunn Du som fastighetsägare är ansvarig Det är du som fastighetsägare och brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks samt åtgärdar problem. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem. Dricksvattnet bör kontrolleras Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten om de känner smakförändringar, om vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att det märks. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Finns det småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta prov på dricksvattnet, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Om dricksvattenkvalitet i egen brunn på Livsmedelsverket Så här görs en vattenanalys Vid en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Du som har egen brunn får själv ta kontakt med ett laboratorium om du vill få vattnet analyserat. Kommunen tillhanda håller inga provflaskor. Rekommenderat är att använda ett ackrediterat laboratorium och att analysen sker enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Det finns företag som erbjuder snabbmetoder för att kontrollera dricksvattnet. Dessa snabbmetoder är ofta billiga men inte helt tillförlitliga och mäter ofta en parameter i taget. Vill du få råd om hur du tar prov på ditt dricksvatten eller om du vill ha hjälp med att tolka analyssvaret kan du kontakta Miljökontoret. Det tar ca tio dagar att få ett provsvar från de största laboratorierna. Om provtagning av eget dricksvatten på Livsmedelsverket Kostnad för att ta vattenprov Kontakta respektive laboratorium för prisuppgift. Ofta har vattenanalyslaboratorierna paketerbjudanden som är billigast att beställa via webben. Lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier - Swedac Åtgärder vid dåligt vatten Om analyssvaret visar att du har dåligt eller otjänligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita all­tid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. När det gäller problem med den mikrobiologiska kvaliteten ska alltid orsaken utredas först. Om vattnets dåliga kvalitet till exempel beror på förorening från avlopp bör avloppet åt­gärdas. I många fall behöver den egna brunnen förbättras. Det är vanligt att brunnens övre delar och lock är otäta så att till exempel ytligt vatten kan rinna in, vilket försämrar vattenkvaliteten. För att komma till rätta med problemet med kemiska ämnen i dricksvattnet behöver ibland filter installeras. Kon­takta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad