Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Eget dricksvatten

Har du egen brunn eller annan liten dricksvatten­anlägg­ning för privat bruk? Då behöver du själv ha koll på att dricksvattnet är säkert att dricka. Du bör provta vattnet och se över dricksvattenanläggningen regelbundet. Du som fastighetsägare är ansvarig Det är du som fastighetsägare och brunnsägare eller din ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks samt åtgärdar problem. I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda sådana problem. Via länken nedan kan du läsa mer om ditt ansvar som ägare samt Egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk på livsmedelsverket.se Dricksvattnet bör kontrolleras Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten. Vid en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. Du bör kontrollera ditt vatten minst var tredje år. Finns det småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att ta prov på dricksvattnet, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Via länken nedan kan du läsa mer om provtagning och vilka analysparametrar Livsmedelsverket rekommenderar. Vattenprov och analys av dricksvattnet på livsmedelsverket.se Detta undersöks i en vattenanalys på livsmedelsverket.se Kostnad för att ta vattenprov Du som har egen brunn får själv ta kontakt med ett laboratorium om du vill få vattnet analyserat. Rekommenderat är att använda ett ackrediterat laboratorium. Laboratoriet ger information om hur vattenprovet ska tas och hur det ska hanteras. Kontakta respektive laboratorium för prisuppgift. Ofta har vattenanalyslaboratorierna paketerbjudanden som är billigast att beställa via webben. Lista över ackrediterade dricksvattenlaboratorier - Swedac Åtgärder vid dåligt vatten När du skickat ett vattenprov på analys kommer resultatet i en analysrapport. Om analyssvaret visar att du har dåligt eller otjänligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita all­tid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. Nedan kan du läsa mer om det som provtas i ditt dricksvatten och få förslag på åtgärder som kan göra vattnet bra igen. Tolka resultatet av din dricksvattenanalys på livsmedelsverket.se Fördjupning om små dricksvattenanläggningar Livsmedelsverket har tagit fram en faktaskrift till dig som vill veta mer om små dricksvattenanläggningar för privat bruk. Där hittar du bland annat fördjupad information om bland annat ansvar, lagstiftning, vattentäkter, provtagning, kvalitet och åtgärder. Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk på livsmedelsverket.se Kontakt 0581-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12 Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12. Mejla Samhallsbyggnad@lindesberg.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen 711 80 Lindesberg Text

Senast uppdaterad