Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Vattenskyddsområde

Att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter är ett sätt att trygga dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden. En av våra viktigaste naturresurser är tillgången till vatten för vår vattenförsörjning. Vi är beroende av att vattnet är rent och fritt från föroreningar och skadliga ämnen. För att säkerställa en fortsatt hög vattenkvalitet behöver vi skydda vattnet från olika åtgärder och verksamheter som kan tänkas äventyra dricksvattnet. Att bo eller verka inom ett vattenskyddsområde? För dig som bor och/eller bedriver verksamhet inom vattenskyddsområde gäller särskilda bestämmelser för åtgärder och verksamheter som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa åtgärder och verksamheter är förbjudna och andra kräver tillstånd eller ska anmälas till Miljökontoret. Särskilda regler gäller för hantering av brandfarliga väskor eller spilloljor i cisterner eller lösa behållare. Tänk på grundvattnet Tänk på grundvattnet när du tvättar bilen, arbetar i trädgården eller värmer upp huset. Vissa bekämpningsmedel som läcker ut i naturen kan komma att påverka grundvattnet negativ. Anmäl arbete inom vattenskyddsområde Glöm inte att alltid anmäla allt arbete som sker inom vattenskydsområdet till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Relaterade e-tjänster Ansöka om tillstånd eller göra anmälan inom vattenskyddsområde Relaterad information Vattenskyddsområde på Länsstyrelsens hemsida Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen Telefontider och telefonnummer Vardagar 10-12 och 13-15, 0587-55 00 40 Akuta ärenden Vardagar 8-10 och 15-16, 0587-55 00 00 Jourtid 019-14 76 42 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad