jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som är bestående och som gör att du har svårigheter att förflytta dig själv eller att åka med allmänna kommunikationer så kan du ha rätt till färdtjänst. Länstrafiken Örebro sköter tjänsten i Hällefors kommun.

Ansökan om färdtjänst

För att få åka med färdtjänst eller riksfärdtjänst måste en ansökan göras hos Länstrafiken Örebro. Du gör ansökan på särskilda blanketter.

Blanketter för ansökan om färdtjänsttillstånd

Beställa resa

Om du redan har gjort en ansökan och är beviljad färdtjänst så beställer du resan på telefonnumret 0771-92 00 00. Riksfärdtjänst går inte att ringa och boka på samma sätt som färdtjänst utan du ansöker dessa resor för varje resa. En ledsagare får följa med om behov av hjälp finns under resan.

Länkar

Sidan är uppdaterad