Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Trygg och säker utskrivning

Det finns en lag för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen ersätter den tidigare betalningsansvarslagen.

470 px bred bild

Syftet med den lagen är att genom trygg och effektiv utskrivning minska vårdtiderna för utskrivningsklara patienter inom slutenvården. För att nå dit måste samverkan runt patienten utvecklas. Nu finns en överenskommelse mellan länets tolv kommuner och Region Örebro län

Utskrivning, Region Örebro län

Senast uppdaterad