Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Hemsjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer samt i enskilt boende till dig som behöver sjukvård i hemmet.

Brukaren erbjuds inskrivning i kommunens hemsjukvård om personen på grund av sjukdom eller handikapp inte kan ta sig till vårdcentralen för att få hjälp med de sjukvårdsinsatser som behövs. Att vara inskriven i kommunens hemsjukvård innebär att få bo kvar i sitt boende även om det skulle behövas omfattande sjukvårdsinsatser.

Vid behov av hemsjukvård kan kommunens sjuksköterska/distriktssköterska kontaktas. Till deras hjälp finns vårdpersonalen på samtliga hemtjänstgrupper samt kvälls- och nattpatrullen. För att det ska kunna erbjudas en god och säker vård i det egna hemmet arbetar sjuksköterskorna under dygnets alla timmar.

Kostnader gällande hemsjukvård inkluderas inte i högkostnadsskyddet.

Kontakt

Gamla Björkhaga Telefon: 0591-642 51

Kyllergruppen Telefon: 0591-642 52

Centrumgruppen Telefon: 0591-642 54

Grythyttans hemsjukvård Telefon: 0591-644 07

Telefontid Måndag–fredag klockan 13.00–14.00

Fyrklövern Telefon: 0591-644 72

Nya Björkhaga Telefon: 0591-642 49

Sidan är uppdaterad