jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Hemsjukvård

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer samt i enskilt boende till dig som behöver sjukvård i hemmet.

Personen erbjuds inskrivning i kommunens hemsjukvård om hen på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta sig till vårdcentralen för att få hjälp med de sjukvårdsinsatser som behövs. Att vara inskriven i kommunens hemsjukvård innebär att få bo kvar i sitt hem även om det skulle behövas omfattande sjukvårdsinsatser.

Vid behov av hemsjukvård kan kommunens sjuksköterska eller distriktssköterska kontaktas. Till deras hjälp finns vårdpersonalen på samtliga hemtjänstgrupper samt kvälls- och nattpatrullen. För att det ska kunna erbjudas en god och säker vård i det egna hemmet arbetar sjuksköterskorna under dygnets alla timmar.

Kostnader gällande hemsjukvård inkluderas inte i högkostnadsskyddet.

Kontakt med sjuksköterska

Telefontid: Måndag–fredag klockan 13.00–14.00

  • Hemsjukvård Björkhaga Telefon: 0591-642 51
  • Hemsjukvård Kyllergruppen Telefon: 0591-642 52
  • Hemsjukvård Centrumgruppens Telefon: 0591-642 54
  • Hemsjukvård Grythyttan Telefon: 0591-644 07
  • Sjuksköterska Fyrklövern Telefon: 0591-644 72
  • Sjuksköterska Gillersgården Telefon: 0591-642 49

Sidan är uppdaterad