jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Tandvård

Tandvård ges både vid Landstingets folktandvård och av privata tandläkare.

Alla som är folkbokförda i Sverige har rätt att få tandvård utan kostnad till och med den sista december det år de fyller 19. Landstinget ansvarar för denna tandvård.

Från det år du fyller 20 får du betala en stor del av tandvården själv. Om tandläkaren eller tandhygienisten är ansluten till försäkringskassan kan du få ekonomiskt stöd från staten.

Personer med ett stort omvårdnadsbehov kan erbjudas munhälsobedömning och vård i hemmet. Efter munhäsobedömningen kan nödvändig tandvård ges efter bedömning av tandläkare/tandhygienist. Den som kan få avgiftsfri uppsökande verksamhet kan också få nödvändig tandvård med avgift som för läkarbesök.

Kontakt

Siv Gunnarsson, enhetschef HSL
Telefon: 0591-642 70
E-post: siv.gunnarsson@hellefors.se 

Sidan är uppdaterad