Medicinskt ansvarig

Medicinskt ansvarig (MA) har ansvar för kvalitet och säkerhet för den medicinska verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.   

Två äldre personer sitter på en bänk i Sinnenas och minnenas park

Kommunens hälso- och sjukvård bedrivs enligt hälso-och sjukvårdslagens (HSL) krav på en god och säker vård. Som en del i detta krav har kommunen en medicinskt ansvarig anställd.

MA har ett ansvar för riktlinjer, kvalitet och säkerhet i vården. Ansvaret beskrivs närmare i Socialstyrelsens allmänna råd.                                

Dokument

Kontakt

Ann-Louise Eriksson, medicinsk ansvarig (MA) 
Telefon: 0591-642 04
E-post: ann-louise.eriksson@hellefors.se

Sidan är uppdaterad