Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hjälp för barn och unga

Om du känner att du inte mår bra av olika anledningar kan du på denna sida få en del tips om vart du ska vända dig för att få råd, stöd och hjälp.

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd på olika sätt. Individ- och familjeomsorgsenheten finns på Sikforvägen 15 i Hällefors. Telefon: 0591-643 20 Telefontid: vardagar 8.30–9.30.

Sidan familj, barn och ungdom

Elevhälsoteamet som består av skolsköterskor, läkare, specialpedagoger, kurator och psykolog arbetar tillsammans med skolledning, övrig skolpersonal och föräldrar för att varje elev ska känna trygghet och tillfredställelse i skolarbetet och i den sociala gemenskapen.
Telefon: 0591-641 00.

Sidan elevhälsa

ART är ett manualbaserat träningsprogram för ungdomar i åldern 12–20 år med beteendeproblem. Syftet är bland annat att minska aggressivitet för att förhindra återfall i normbrytande beteende. Du kan kontakta individ- och familjeomsorgen om du vill veta mer, telefon 0591-643 20.

Socialstyrelsens information om ART

I Hällefors finns det möjlighet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller är psykiskt sjuk att vara med i en stödgrupp. Barn och ungdomar som lever under dessa förhållanden behöver sätta ord på sina känslor och få veta att de inte är deras fel. Många känner sig ensamma i sin situation och löper större risk att själva utveckla psykisk och fysisk ohälsa – om de inte får stöd och hjälp i tid.

Individ och familj telefon: 0591-643 20
Elevhälsan telefon: 0591-641 76

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du behöver akut hjälp vid psykisk ohälsa.

Vänd dig hit när det är akut

Senast uppdaterad