jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Hjälp och stöd med läsning

Ökade möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter. Inläsnings­tjänst erbjuder elever som är i behov av hjälp och stöd med läsning möjligheten att få en digital bokhylla. Lärare kan lägga in den litteratur som är aktuell, men eleven själv kan också välja av det inlästa materialet.

Hastigheten på uppläsningen kan regleras utifrån önskemål och behov.

Inläsningstjänst erbjuder även studiehandledning på modersmål för elever med annan språkbakgrund. De största språken, arabiska och somaliska finns redan men kommer inom kort att utökas med handledning i språken dari och tigrinja.

www.inlasningstjanst.se

Lexikon på olika språk

Bab.la är en kostnadsfri språk­portal som erbjuder 40 lexikon på 28 olika språk och inom dessa finns allt från vardagliga ord till akademiska uttryck, frasböcker, exempelmeningar och tekniska termer.

sv.bab.la

Sidan är uppdaterad