Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Medicinskt ansvarig

Sinnenas och minnenas park

Medicinskt ansvarig (MA) har ansvar för kvalitet och säkerhet för den medicinska verksamheten för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kommunens hälso- och sjukvård bedrivs enligt hälso-och sjukvårdslagens (HSL) krav på en god och säker vård. Som en del i detta krav har kommunen en medicinskt ansvarig anställd.

MA har ett ansvar för riktlinjer, kvalitet och säkerhet i vården. Ansvaret beskrivs närmare i Socialstyrelsens allmänna råd.                                

Dokument

Kontakt

Ann-Louise Eriksson, medicinsk ansvarig (MA) Telefon: 0591-642 04
E-post: ann-louise.eriksson@hellefors.se

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se