Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Sjukresa

Grundregeln för sjukresor till och från vården är att alla erbjuds gratis resa med kollektiv­trafiken. Du som har färdtjänst eller medicinskt behov av annat färdsätt får åka taxi (sjukresa) till läkare, sjukvårdande behandling och tandvård.

Beställa sjukresa

Sjukresor beställs på telefon 0771-92 00 00. Vid planerade besök ska du beställa sjukresan senast klockan 18.00 vardagen innan resan. Det är Region Örebro län som har hand om sjukresor i Hällefors kommun. En ledsagare får följa med om behov av hjälp finns under resan.
Hur du går till väga för att beställa sjukresa.

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se