Myndighets­nämnden för skola och omsorg

Myndighets­nämnden ansvarar för myndighetsutövning mot enskilda individ­ärenden inom socialtjänst, barnomsorg och skola. Nämnden har också möjlighet att besluta i ärenden där annan nämnd är förhindrad att besluta till följd av jäv eller andra omständigheter.

Ledamöter ordinarie

  1. Christer Olken (S) ordförande christer.olken@hellefors.se
  2. Ulrika Jonsson (M) andre vice ordförande grythyttan@direkten.se
  3. Vakant

Ledamöter ersättare

  1. Håkan Bergström (S) Hokizen_7@hotmail.com
  2. Camilla Ekström (M) ekstromcamilla@hotmail.com
  3. Saskia van der Zanden (V) saskiavanderzanden@gmail.com

Dokument

Sidan är uppdaterad