jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Rehabilitering Helga/Helmer

I kommunen satsas det på rehabilitering i hemmet efter vistelse på lasarett eller kortids­boende. Helga/Helmer är en arbetsmodell som ger mer tid och möjlighet att prova hemma innan det formella beslutet tas om hur hjälpen ska se ut i framtiden. 

En person har legat på sjukhus och bedöms som utskrivningsklar och förväntas komma hem. Vårdtiden har varit kort, personen har inte hunnit återhämta sig och har därför svårt att veta vad hon/han kommer att kunna göra själv eller hur mycket hjälp som kommer att behövas hemma.

Med en viss träningshjälp hemma med hjälp av hemtjänsten och rehabundersköterskor kommer det att visa sig vilken återhämtning av de egna resurserna som kan förväntas och vilka förutsättningar det finns till så stor självständighet som möjligt.

Efter två veckor med Helga/Helmer sker en vårdplanering i hemmet där vårdtagaren och närstående om vårdtagaren vill det, hemtjänstpersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare deltar.

Underlaget för biståndsbeslutet är den dagliga dokumentationen som har utförts av personalen.

Kostnaden för de två Helga/Helmer veckorna utgår från kommunens maxtaxa och regleras utifrån inkomst och boendekostnad.

Broschyr

Sidan är uppdaterad