jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Processen för byggåtgärder som kräver anmälan

Om du planerar att utföra en åtgärd som inte kräver bygglov, kan du istället behöva göra en anmälan. Här beskriver vi hur processen går till vid anmälningspliktiga åtgärder. Du får tips inför din anmälan och kan se vad som behövs innan du kan påbörja ditt projekt.

Anmälan > fullständiga handlingar > ev. tekniskt samråd > startbesked > ev. arbetsplatsbesök > ev. slutsamråd > slutbesked - byggnaden får börja användas

Anmälan > fullständiga handlingar > ev. tekniskt samråd > startbesked > ev. arbetsplatsbesök > ev. slutsamråd > slutbesked - byggnaden får börja användas

Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja ditt projekt. Det gäller för alla åtgärder som kräver anmälan.

Bygglov eller anmälan

Det första du behöver göra är att ta reda på om det du har tänkt göra endast kräver anmälan. På sidan Behöver jag bygglov? hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste åtgärderna. Där ser du också vilka handlingar du ska skicka in med din anmälan.

Behöver du en kontrollansvarig?

Vid vissa åtgärder måste du utse en certifierad kontrollansvarig. Några av den kontrollansvariges uppgifter är att hjälpa till med förslaget till kontrollplan.

Byggherre och kontrollansvarig

Kontrollplan

Vid mindre ändringar kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med din anmälan, till exempel om du ska installera en eldstad. Då kan du få startbesked snabbare och på så sätt komma igång att bygga eller installera snabbare.

Enklast lämnar du in din anmälan genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimatoin. Tillsammans med din anmälan bifogar du de ritningar och handlingar som vi behöver.

Gör en anmälan

När du har gjort en anmälan kan du sen logga och följa ditt ärende. Du får notifiering via e-post vid viktiga händelser i ditt ärende.

När vi gått igenom din anmälan meddelar vi dig om den är fullständig eller om du behöver komplettera den.

I artikeln Behöver jag bygglov? finns det guider för varje åtgärd där du kan se vilka handlingar du behöver bifoga.

Vid större åtgärder blir du kallad till ett tekniskt samråd. På det tekniska samrådet går vi tillsammans igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. Du får också mer information om processen.

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handläggningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

I startbeskedet kan du läsa om eventuella villkor som gäller och andra upplysningar du kan behöva.

När du fått startbesked får du påbörja ditt bygge eller din installation.

Om din ansökan eller anmälan inte är komplett meddelar vi dig det inom tre veckor och ber dig att komplettera med de handlingar som saknas. Har vi inte kontaktat dig inom tre veckor så räknas handläggningstiden från det att din ansökan kom in till oss.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgiftsreducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgiftsreducering kommer du att se det i ditt beslut.

Vid större åtgärder gör vi arbetsplatsbesök under tiden bygget pågår. Tillsammans med dig och kontrollansvarig granskar vi att bygget följer kontrollplanen, gällande lagar och regler och det som står i ditt startbesked.

Vid större ändringar och nybyggnationer kallas du också till ett slutsamråd. På slutsamrådet går vi igenom byggnationen och kontrollplanen. Kontrollansvarig ska ha skrivit ett utlåtande om hur kontrollplanen följts och om några eventuella noteringar finns om själva utförandet.

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du få ett slutbesked från bygglovenheten. Slutbeskedet får du efter att ha uppfyllt alla krav som finns i startbeskedet och i kontrollplanen.

Sidan är uppdaterad