Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Byggherre och kontrollansvarig

Byggherre kallas ofta den som ansöker om bygglov. Byggherren ansvarar för att lagar och regler följs, och för att det finns en kontrollansvarig i de fall en sådan krävs. Här förklarar vi vilket ansvar byggherren respektive den kontrollansvarige har.

Byggherre är enligt lagen den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Vill du till exempel bygga om ditt hus är det alltså du som är byggherre, även om du tar hjälp av ett byggföretag. Det betyder att det är du som beställer ett byggarbete som är byggherre, inte entreprenören eller byggaren/byggfirman som gör själva arbetet.

Som byggherre har du ansvaret för att lagar och regler följs, oavsett om det är du själv som utför åtgärden eller om du låter någon annan göra jobbet. I många fall anlitar byggherren en kontrollansvarig som vet vad som gäller och som hjälper till att kontrollera byggandet.

Vid större och mer komplicerade åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan ska det finnas en kontrollansvarig. Förslag på kontrollansvarig lämnar du tillsammans med din ansökan.

Den kontroll­ansvarige ska bland annat göra det här.

 • Hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan.
 • Vara med på möten.
 • Se till att kontrollplanen följs.
 • Skriva ett utlåtande till dig och Byggnads­nämnden som underlag för slutbesked.

Åtgärder där det inte behövs någon kontrollansvarig

För vissa enklare åtgärder behövs oftast ingen kontrollansvarig. Det är vid exempelvis de här situationerna:

 • Om du ska göra mindre ändringar av en- eller tvåbostads­hus.
 • Om du ska göra mindre så kallade komplementbyggnader, till exempel uthus, garage, carport, gästhus och växthus.
 • Om du ska bygga en mur eller ett plank.
 • Om du ska göra mindre markåtgärder.
 • Om du ska göra fasadändringar.
 • Om det handlar om skyltar och ljusanordningar.

Sök efter kontrollansvariga

Alla kontrollansvariga ska vara certifierade. Här kan du söka efter certifierad kontrollansvarig.

Boverket

Svenska Byggingenjörers Riksförbund

Kontrollansvarigas riksförening

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad