jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Kemikalier för dig med verksamhet

Kemikalier och farligt avfall ska förvaras så att spill och läckage inte kan nå mark, vatten, avlopp, golvavlopp eller dagvattenbrunnar. När det är möjligt ska farliga kemiska produkter bytas ut mot mindre farliga produkter, enligt den så kallade produktvalsprincipen som finns i miljöbalken. Riskbedömningar Som verksamhetsutövare ansvarar du för att dina kemikalier hanteras så säkert som möjligt och så att ett eventuellt utsläpp inte orsakar skada på människors hälsa eller miljön. Det är viktigt att du regelbundet bedömer riskerna med hanteringen och att det finns en tydlig ansvarsfördelning inom företaget. All personal som hanterar kemikalier måste ha den kunskap som behövs och tillgång till tydliga instruktioner. Kemikalieförteckning Kemikalieförteckningen ska ingå som en del i företagets egenkontroll. Förteckningen ska omfatta de kemiska produkter som hanteras och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt. En enkel mall för förteckningen finns under relaterad information. I förteckningen ska följande uppgifter finnas med: Produktens namn. Omfattning och användning av produkten, kan vara t.ex. årlig förbrukning eller vilken maximal volym som lagras samtidigt. Information om produkten eller organismens hälso- och miljöskadlighet. Hur produkten klassificeras med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. Lagring av kemikalier och farligt avfall - informationsblad Enkel kemikalieförteckning - Excel-mall Enkel kemikalieförteckning - PDF-mall Prioriteringsguiden PRIO på Kemikalieinspektionens webbplats Säkerhetdatablad För hälso- och miljöfarliga kemiska produkter som används yrkesmässigt ska det också finnas säkerhetsdatablad, med mer utförlig information om produktens innehåll och anvisningar för hantering. Säkerhetsdatabladen ska hållas aktuella och vara tillgängliga för alla personer som hanterar produkterna. Säkerhetsdatablad på Kemikalieinspektionens webbplats Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 Telefontider Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Besöksadress och besökstider Prästgatan 6 i Lindesberg Vardagar 10-12 och 13-15. Dag före helgdag 10-12. Mejla info@sb-bergslagen.se Skicka brev Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen 711 80 Lindesberg Text

Sidan är uppdaterad