Sanering av PCB

PCB är en hälso- och miljöfarlig kemikalie som användes framförallt i fogmassor på fasader och runt fönster på hus byggda eller renoverade under 50- till 70-talet. PCB sprider sig från byggnaderna till mark och luft. För att förhindra fortsatt spridning av PCB fastställdes en förordning 2007 (Förordning 2007:19 om PCB m.m) som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar. Inventera och sanera För att inventera och sanera PCB behöver du oftast anlita en expert på området. Resultatet från inventeringen/saneringen ska rapporteras till Miljökontoret. Relaterade e-tjänster PCB - inventering och sanering Relaterad information Förordning om PCB med mera på Sveriges Riksdags webbplats Miljökonsultgruppen i Stockholm - inventering och sanering av PCB Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen 0587-55 00 40 servicecenter@sbbergslagen.se Text

Sidan är uppdaterad