Hällefors kommuns logotyp
engelsk
Finsk

Verksamheter med miljöpåverkan

I Hällefors kommun är det Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen som är den lokala miljömyndigheten. Myndigheten inspekterar verksamheter som på något sätt, genom till exempel utsläpp till luft, vatten, mark eller buller kan påverka människors hälsa eller miljö. Det kan exempelvis vara industrier, verkstäder, jordbruk, bensinstationer, energianläggningar och avloppsreningsverk.

Verksamheter med miljöpåverkan måste lämna in en anmälan i god tid innan verksamheten startar.

Vissa verksamheter kräver tillstånd från miljödomstolen eller länsstyrelsen innan de får påbörjas. Hällefors kommun tillhör Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. 

Relaterade länkar

Hällefors kommun, Sikforsvägen 15, 712 83 Hällefors | 0591-641 00 | org.nr: 212000-1942 | kommun@hellefors.se