Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad.

Ibland behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. Dessa ritningar innehåller detaljerade anvisningar om hur olika delar i byggprojektet ska konstrueras. Vi behöver dem för att vi ska kunna bedöma om åtgärden uppfyller de tekniska krav som finns. Ritningarna ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt gjorda. Om du behöver lämna in en konstruktionsritning kontaktar vi dig.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa:

 • Grundkonstruktionen.
 • Stommen.
 • Avväxlingar i väggar.
 • Takstolar.

 • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en konstruktör.
 • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.
 • Alla ritningar ska innehålla information om vad som finns på ritningen, fastighetsbeteckning, skala, datum och vem som gjort ritningen.

Ritningar och handlingar för bygglov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

 • Vardagar 10–12 och 13–15.
 • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad