Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten, tomten, byggnaderna och omgivningen ovanifrån.

För att kunna göra en situationsplan behöver du först beställa en karta. Vilken typ av karta du behöver beror på vad du ska bygga. I de flesta fall räcker det med ett utdrag från vår baskarta som visar din fastighet. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område ska du däremot använda en nybyggnadskarta som underlag.

Beställ nybyggnadskarta

På situationsplanen ska du rita ut alla förändringar och skriva in alla mått så det är tydligt vad du planerar att göra. Du kan själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert. Det som ska finnas med är:

  • Nya och existerande byggnader.
  • Tydliga markeringar om någonting ska rivas.
  • Storlek på alla nybyggnader och tillbyggnader. Det betyder att du markerar mått för byggnadens alla sidor.
  • Lägesbestämning av alla nybyggnader och tillbyggnader. Det innebär att du anger markhöjder, golvhöjd och avstånd till närmaste fastighetsgränser.

En lämplig skala brukar vara 1:400 eller 1:1000, beroende på storleken på fastigheten. Ritningen görs normalt med hjälp av nybyggnadskartan. Ska bland annat visa byggnaden eller förändringens planerade läge inom fastigheten med mått till gränser. 

Exempelritning situationsplan

  • Alla handlingar som lämnas in ska vara fackmannamässigt utförda. Om du inte kan göra dem själv bör du ta hjälp av en expert, till exempel en arkitekt.
  • Det är viktigt att alla ritningar är skalenliga. Kontrollera med en linjal innan du skickar in dem.

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad