Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglov för att installera kamin eller eldstad

Du behöver göra en anmälan och få ett startbesked innan du får installera eller ändra en eldstad eller kamin. Ska du dra en rökkanal på utsidan av fasaden eller om det påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt behöver du ansöka om bygglov.

Om du ska installera eller ändra en eldstad eller rökkanal så behöver du göra en anmälan. Du behöver oftast inte ansöka om bygglov.

Du kan behöva ansöka om bygglov om det framgår av områdesbestämmelser eller om byggnaden eller området har kulturvärden.

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Ja, du behöver en kontrollplan. Kontrollplanen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. I de flesta fall behöver du inte en kontrollansvarig för en eldstad eller kamin.

För att din anmälan ska vara komplett behöver du skicka in de här handlingarna:

Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal

Kronor

Utan tekniskt samråd:

2 675 kr

Med tekniskt samråd:

8 025 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras.

När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom fyra veckor från det datum då din anmälan är komplett. Om din anmälan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare fyra veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

Innan du börjar använda din eldstad eller kamin så behöver installationen besiktas av en sakkunnig. Efter besiktningen behöver du skicka in besiktningsprotokoll tillsammans med signerad kontrollplan.

När du har visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället använda blanketten"Anmäla åtgärder som inte kräver bygglov" och skicka in den med post.

Gör en anmälan

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad