Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Bygglov för altantak och skärmtak

Du behöver oftast bygglov för att bygga altantak eller skärmtak. Om du har ett en- eller tvåbostadshus får du i vissa fall bygga skärmtak utan bygglov.

Om du ska bygga altantak eller skärmtak behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Du behöver däremot inte ansöka om bygglov om skärmtaket ska byggas till på ett en- eller tvåbostadshus och följande kriterier är uppfyllda:

  • Skärmtaket är högst 15 kvadratmeter. Har du ett bygglovsbefriat skärmtak sedan tidigare får skärmtaken tillsammans vara högst 15 kvadratmeter.
  • Du bygger skärmtaket över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
  • Du placerar skärmtaket minst 4,5 meter från tomtgränsen - närmare tomtgränsen kräver medgivande av granne.
  • Detaljplan eller områdesbestämmelser för området kräver inte bygglov för skärmtak.

Om kriterierna inte är uppfyllda behöver du ansöka om bygglov. Skärmtaket räknas då som en tillbyggnad och för tillbyggnad krävs alltid bygglov.

Bygglov för inglasad altan eller uterum

Vad är ett detaljplanerat område?

Ett detaljplanerat område är ett område med en kommunal detaljplan som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.

Områden som inte har en detaljplan kan istället ha områdesbestämmelser som anger hur mark och vatten får användas.

Använd länken till kartan som finns på startsidan för att se detaljplaner och bestämmelser för området.

Strandskydd

Vid stränder till sjöar och vattendrag gäller strandskydd. För att du ska kunna bygga inom 100 meter från en strandlinje behöver du ansöka om strandskyddsdispens

Ta hänsyn till byggnadens kulturvärden

Om du ändrar en byggnad behöver du ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och kulturvärden. En tidstypisk byggnad eller en enhetlig miljö kan ha kulturhistoriska värden även om den inte är särskilt gammal. Om byggnaden uppfördes 1920 eller tidigare har den i många fall kulturhistoriska värden.

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Ja, du behöver en kontrollplan. Planen är ett dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. Du behöver inte en kontrollansvarig för altantak och skärmtak.

För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in de här handlingarna:

Kostnad för bygglov för altantak och skärmtak.

Komplement- eller tillbyggnad utan tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

10 700

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

12 840

Komplement- eller tillbyggnad med tekniskt samråd

Kronor

Planenligt:

16 050 kr

Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område:

18 190 kr

Vad är tekniskt samråd?

Om bygget är mer komplicerat behöver vi tillsammans göra ett tekniskt samråd. Då går vi igenom ditt förslag till kontrollplan och hur det är tänkt att arbetet ska genomföras. När vi har fått in din ansökan och sett hur du tänkt bygga kan vi avgöra om ditt bygge kräver ett tekniskt samråd eller inte.

Du ska få ett beslut inom tio veckor från det datum då din ansökan är komplett . Om din ansökan behöver granskas ytterligare kan handläggningstiden förlängas med ytterligare tio veckor.

När du har fått ett startbesked får du börja bygga på det du har sökt bygglov eller anmält.

När du har byggt färdigt och visat att alla krav är uppfyllda får du ett slutbesked. Då får du börja använda det du byggt eller ändrat.

Du ansöker enklast om bygglov genom att logga in i e-tjänsterna med din e-legitimation. Om du av någon anledning inte kan använda e-legitimation kan du istället fylla i, skriva ut och skicka in en blankett med post.

Ansök om bygglov

Kontakt

0581-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Besöksadress och besökstider

Prästgatan 6 i Lindesberg

  • Vardagar 10–12 och 13–15.
  • Dag före helgdag 10–12.

Sommaröppettider vecka 26-vecka 32 klockan 10-12.

Mejla

samhallsbyggnad@lindesberg.se

Skicka brev

Samhällsbyggnadsförvaltningen
711 80 Lindesberg

logga samhällsbyggnadsförvaltningen

Text

Senast uppdaterad