jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Upphävande av områdesbestämmelser OA_3_3A_3B

Syftet är att upphäva områdesbestämmelse OA_3_3A_3B.

Upphävandet är beläget vid sjön Saxen väster om Grythyttans tätort.

Förslaget strider inte mot gällande översiktsplan.

Vad händer i processen?

Förslaget var ute på samråd mellan den 16 november och 18 december 2020.

De inkomna synpunkterna från samrådet bearbetas och utreds vidare. Förändringarna arbetas in i granskningsförslaget vilket sen kommer ställas ut på nytt. Ett nytt tillfälle att ta del av och lämna synpunkter på förslaget kommer därför vid granskningen.

Handlingar tillhörande upphävandet

Ytterligare upplysningar

Malena Eriksson Högvall, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 68
malena.eriksson-hogvall@sb-bergslagen.se

Hannes Jonsson, planarkitekt
Telefonnummer 0581-830 33
hannes.jonsson@sb-bergslagen.se

Relaterad information

Gällande detaljplaner

Områdesbestämmelser - Boverkets webbsida

Sidan är uppdaterad