jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Detaljplan för del av Hälgsnäs 1:1

Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggnation av ca 260
fritidshus samt handel, service och rekreationsanläggningar. Utöver
detta syftar planen även till att möjliggöra för en mindre marina med
byggnader i sjönära lägen.

Planområdet är lokaliserat till Hälgsnäsudden i Sörälgen öster om Grythyttan.

Vad händer i processen

Samråd om planen pågick 16 december 2019 – 13 januari 2020

Granskningshandling arbetas fram.

Handlingar tillhörande detaljplanen

Ytterligare handlingar eller upplysningar

Per Lilja, planarkitekt
0581-830 14
per.lilja@sb-bergslagen.se

Sidan är uppdaterad