Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

HSL innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård. Det finns bestäm­melser i lagen som klargör ansvars­fördelningen mellan landstingen och kommunerna.

HSL innehåller flera bestämmelser som rör vårdens kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet för att tillgodose patientens behov av trygghet i vård och behandling.

Det finns inte möjlighet att i domstol pröva rätten till viss behandling eftersom HSL inte är någon rättighetslag.

Senast uppdaterad