Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Miljöbalken, MB

Miljöbalkens regler gäller för alla som med sin verksamhet eller andra aktiviteter kan skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön, skada natur eller kulturmiljön eller utarma den biologiska mångfalden.

Miljöbalken gäller allt från enskilda avlopp och inomhusmiljö till flygplatser, värmekraftverk och massaindustrier.

Bestämmelserna syftar till att främja en hållbar utveckling vilket innebär att nuvarande och kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Senast uppdaterad