Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, LoNM

Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritets­språk, förvaltnings­områden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltnings­myndigheter och domstolar samt bestämmelser om vissa skyldigheter inom förskole­verksamhet och äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen.

Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3). I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Senast uppdaterad