Eldningsförbud i Örebro län/Fire ban in Örebro County
Eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

jordglob
Finsk
Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp
jordglob
Finsk

Skollagen

Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om skolväsendet och om vissa särskilda utbildningsformer samt annan pedagogisk verksamhet.

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har samt vilka grundläggande krav som ställs på kommunen.

Sidan är uppdaterad