Hällefors kommuns logotyp
Hällefors kommuns logotyp

Socialtjänst­lagen, SoL

I socialtjänstlagen finns bestämmelser om personers rättigheter till både ekonomiskt och socialt stöd.

SoL är en målinriktad ramlag, vilket innebär att istället för att i detalj reglera verksamhetens utformning så anges istället målen för verksamheten. Kommunen har stor frihet att ordna verksamheten efter sina egna förutsättningar och behov, så länge de når de gemensamma målen för hela Sveriges socialtjänst.

Senast uppdaterad